Ochrana osobních údajů

Úvod Dodání zbožíOchrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Děláme vše pro to, aby jste se u nás cítili bezpečně. Zde najdete všechny potřebné informace o tom, jak chránit své soukromí a osobní údaje.

Nejdůležitější základní informace:

  1. Provozovatelem této stránky je Leute für Leute s.r.o., sídlo Republiky 27, 010 01 Žilina, Slovenská Republika IČO: 473 599 94, DIČ: 202 382 6860.
  2. Vždy budeme postupovat podle zákonů: Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů. Slibujeme, že při zacházení s nimi budeme vždy dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy a ještě více. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na sledovaný účel, na který jste vyjádřili dobrovolný souhlas se zpracováním.
  3. Vaše údaje uchováváme bezpečně: Údaje o vás jsou umístěny v chráněné databázi, aby žádný z údajů neunikl.
  4. Neukládáme údaje o platebních kartách: Uvědomujeme si, že nejcitlivější jsou údaje o platebních kartách, proto při platbě za zboží neukládáme žádné údaje na naše servery, každá transakce probíhá výhradně na stránkách vaší banky.
  5. Informace o vás nezveřejňujeme třetím stranám: vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vaší objednávky. Jsou to zejména banky a kurýrní společnosti.
  6. Údaje o vás můžete měnit: vaše osobní údaje můžete kdykoli změnit. Stejně můžete kdykoliv a jednoduše podat odvolání ke zpracování vašich osobních údajů. Mimo jiné máte právo na výmaz, opravu nebo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo podat námitky proti zpracování nebo jeho rozsahu. Všechny tyto žádosti stačí jednoduše zaslat na náš e-mail. V takovém případě jsme však oprávněn žádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení vaší totožnosti. Oznámení o přijatých opatřeních vám zašleme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti.

…. a teď něco víc

Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu nového zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZnOOÚ). My se tímto zákonem při používání vašich údajů řídíme. Zavazujeme se, že budeme s vašimi osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy SR.

 

Prohlašujeme, že budeme zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a budeme jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebudeme nijak obcházet. Prohlašujeme, že váš souhlas si nebudeme vynucovat. Váš souhlas se zakládá výlučně na dobrovolnosti!
Před nakupováním na Internetové stránce není třeba se zaregistrovat. Stačí jednoduše vyplnit základní údaje potřebné k vyřízení vaší žádosti. Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení vaší objednávky a vzájemného plnění našich smluvních práv a povinností. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internetbanking) jsou realizovány přímo na stránkách vaší banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit) . V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu.

Během vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné statistické informace, které nemají charakter osobních údajů a které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. Co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli) a pro účely cílení naší marketingové strategie.

Na našem servery používáme dále soubory cookie. Jsou to malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě naší Internetové stránky a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookie se ukládají do složky pro soubory vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název Internetové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě Internetové stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a tyto informace odešle zpět Internetové stránce, která původně cookie vytvořila. Soubory "cookie", které používáme, nepoškozují váš počítač ani jiná zařízení.

 

Pokud navštívíte naši Internetovou stránku a v prohlížeči je povoleno přijímání souborů cookie, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookie. Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče. Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Cookies si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče. Vypnutí některých cookies však může mít dopad na funkčnost naší Internetové stránky.

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vybavení vašich objednávek. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí vašeho jména a čísla bankovního účtu pro vrácení hodnoty zboží) a kurýrní služby (kontakt a adresa na dodání). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vybavení vaší konkrétní objednávky. Všechny informace jsou chráněny nejvyšším stupněm ochrany. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Mějte na paměti, že zpracování vašich osobních údajů bude prováděno hlavně v předsmluvních vztazích a zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné k vyřízení objednávky, dodání zboží a služby a plnění smluvního vztahu, v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran. Svůj souhlas však můžete také kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu uvedenou na Internetové stránce. Neprodleně po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zabezpečíme blokování a likvidaci Vašich osobních údajů, které byly předmětem zpracování.

V případě, že jste se rozhodli, udělit nám souhlas se zpracováním vašich dat (e-mailová adresa) pro marketingové účely (odběr novinek), současně potvrzujete, že tento souhlas jste nám udělili dobrovolně a jste si vědomi, že tento souhlas platí až do jeho odvolání, popřípadě do skončení doby zpracování Vašich osobních údajů, nejpozději do tří let od udělení souhlasu. V každé e-mailové adrese najdete odkaz, po kliknutí na tento odkaz a potvrzení bude váš e-mail vyřazen z databáze.

Vaše údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování pouze v nezbytném rozsahu a v nezbytné míře pro účely statistiky, průzkumu, návštěvnosti a obratu avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude vás možné žádným způsobem identifikovat.

Doba shromažďování a zpracovávání osobních údajů se shoduje s dobou trvání účelu, jeho vybavení a po dosažení účelu maximálně po dobu tří let pro účely případné fakturace úhrad, evidence a vymáhání a předávání pohledávek za poskytnutou službu / zboží, pro účely vybavení podání, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je Provozovatel Internetové stránky oprávněn vést evidenci osobních údajů i po zániku smluvního vztahu, které jste byli účastníkem. V případě registrace zpracováváme vaše osobní údaje po dobu užívání uživatelského účtu, poté po dobu nejvýše tří let.

Jak dotyčná osoba můžete u nás uplatnit všechny vaše práva podle ustanovení ZnOOÚ. Pokud máte podezření, že vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávané, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Na základě vaší objednávky realizované na Internetové stránce Provozovatele budeme zpracovávat tyto osobní údaje:


Účel zpracování osobních údajů:
• Prodej a odeslání zboží kupujícímu (provedení faktury)
Poučení o právech dotčené osoby:
Na základě písemné žádosti můžete vyžadovat informace o stavu zpracování vašich osobních údajů, opis nebo omezení zpracování osobních údajů, opravu nebo změnu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci a výmaz osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování nebo pokud došlo k porušení zákona . Dále máte právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů. Doba shromažďování a zpracovávání osobních údajů se shoduje s dobou trvání účelu, jeho vybavení a po dosažení účelu maximálně po dobu tří let pro účely případné fakturace úhrad, evidence a vymáhání a předávání pohledávek za poskytnutou službu / zboží, pro účely vybavení podání, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.


Zpracovávané údaje:
V souvislosti s prodejem a vybavením vaší objednávky zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa, kontaktní adresa, město, stát, obchodní jméno, IČO a DIČ / IČ DPH.
 
Účel zpracování osobních údajů:
• marketing (odběr novniniek)
Poučení o dobrovolnosti:
Nejste povinni souhlas udělit a poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. Poskytnutý souhlas platí do odvolání. Dobrovolným vyjádřením souhlasu se můžete přihlásit k odběru novinek a vyjádřit tak svůj souhlas se zasíláním marketingových letáků, různých akcí a slev na nabízené zboží a služby nebo jiných propagačních materiálů.
V případě, že přestanete souhlasit se zpracováním osobních údajů - zasíláním nabídek, může požádat provozovatele Internetové stránky na e-mailové adrese o ukončení zpracování osobních údajů, v tomto případě se vaše osobní údaje zlikvidují a reklamní nabídky se již nebudou posílat případně kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě.
Na základě písemné žádosti můžete vyžadovat informace o stavu zpracování vašich osobních údajů, opis nebo omezení zpracování osobních údajů, opravu nebo změnu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování nebo pokud došlo k porušení zákona. Dále máte právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů.


Zpracovávané údaje:
V souvislosti s marketingovým účelem zpracováváme tyto osobní údaje - email.
 
Účel zpracování osobních údajů:
• Kontaktní formulář (zanechání odkazu)
Poučení o dobrovolnosti:
Prostřednictvím naší e-mailové adresy nebo telefonního čísla nám můžete zanechat zprávu, žádost nebo jakýkoli dotaz v souvislosti s provozem Internetové stránky a poskytnutými službami. Vaše údaje prostřednictvím kontaktu neslouží na zpracování. Tyto údaje nejsou dále zpracovávány, jsou okamžitě po vyřízení vaší žádosti likvidovány.
 
Účel zpracování osobních údajů:
• Registrace uživatele
Poučení o dobrovolnosti:
Objednávku zboží je možné v našem obchodě realizovat i bez registrace, přičemž zadané údaje budou uloženy pouze při konkrétní objednávce po dobu nezbytnou pro zpracování objednávky, evidenci záruky a účetní evidenci. Registrace není povinná, je založena výlučně na dobrovolnosti. Registrovaní požívají různé výhody na produkty a služby nabízené na naší Internetové stránce. V případě registrace zpracováváme vaše osobní údaje po dobu užívání uživatelského účtu, poté po dobu nejvýše tří let.

Zpracovávané údaje:
V souvislosti s registrací zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa, kontaktní adresa, město, stát, obchodní název, IČO a DIČ / IČ DPH.
 
Účel zpracování osobních údajů:
• Hodnocení Internetové stránky (Vaše názory)
Poučení o dobrovolnosti:
Pokud jste spokojen s naším Internetovým obchodem a poskytovaným zbožím, můžete nás doporučit i svým přátelům a známým a zanechat prostřednictvím Internetové stránky Vaše hodnocení. Hodnocení jsou zveřejněny v anonymizované formě.

Zpracovávané údaje:
Za účelem zanechání hodnocení zpracováváme tyto osobní údaje - jméno a město.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2017 - 2024 © www.minicoko.cz